درباره ما

صدای روشن واژه از همان آغاز در جانم چراغ افروخت. یادم خوب مرا روایت می کند از سال‌های دور، روزهایی که در کنار پدر که خود نیز اهل شعر و همسایه سخن بودند به کتاب فروشی مشغول بودم. آن روزها روزهای ساده زلال بودند آن روزها رویای یک فروشگاه بزرگ کتاب را در سر می پروراندم . بیست سال سابقه در فروش و ارائه کتاب زمان اندکی نبود. روزها می گذشتند من هم با تلاش و پشتکار شبانه روزی و سرمایه گذاری بسیار آرزویم تحقق پیدا کرد البته نباید حمایت اهل قلم و کتاب را تا امروز از یاد برد

سایت اینترنتی کتاب فروشی خرد گستره و افق آبی و تازه ای به کار ما افزود . بیست و دو سال تلاش و اعتقاد به راه باعث شد تا از نظر عنوان کتاب حرف نخست را در سراسر کشور بزنیم. ما با شما دست در دست آفتاب داریم . ما با شما خرد شدیم

 

با احترام
احسان عرب
مدیریت کتاب فروشی خرد شیراز