افتتاح شد

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد                               ان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد 

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است              &nb ...

  • تاریخ انتشار : 18 دی 1402